Yritysjärjestelyt – vaihtoehtojen tunnistaminen

Yritysjärjestelyssä muutetaan omistuksen rakennetta tai liiketoiminnan osa siirretään toiselle yhtiölle. Yrityksen toiminnan järjestämisen syyt ja tavoitteet vaihtelevat, mutta usein päämäärä on liiketoiminnan kehittäminen parantamalla sen kannattavuutta ja tehokkuutta. Yritysjärjestelyt ovat usein monimutkaisia prosesseja, joissa sopivan toimintatavan tunnistaminen on ehdottoman tärkeää.

Huomioi tavoitteesi, vaihtoehtojen vaikutukset ja veroseuraamukset

Yrityksen toiminnan järjestämiselle on monia keinoja, joten erilaiset vaihtoehdot kannattaa huomioida ja punnita tarkoin niiden sopivuutta ja kannattavuutta. Lähtötilanteesi ja tavoitteesi vaikuttaa siihen, millainen yritysjärjestely sopii parhaiten sinun yrityksellesi. Tyypillisiä yritysjärjestelyitä ovat:

  • Sulautuminen
  • Jakaantuminen
  • Purkaminen
  • Liiketoimintasiirro
  • Osakevaihdot ja -annit
  • Optio- ja vaihtovelkakirjajärjestelyt
  • Yhtiömuodon muutos

Yritysjärjestelyt vaikuttavat aina koko yrityksen toimintaan ja sen rakenteeseen, omistajiin, henkilöstöön ja kumppaneihin. Yritysjärjestelyihin tulee siis suhtautua tarvittavalla vakavuudella ja arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset liiketoimintaan, henkilöstöön ja verotukseen sekä yrityksen arvonmääritykseen. Ennen järjestelyihin ryhtymistä on lisäksi tärkeää tunnistaa muutoksen vaikutukset ja siihen liittyvät haasteet sekä varmistua liiketoiminnan sujuvasta jatkumisesta, sillä tavoiteltu lopputulos savutetaan ainoastaan tarkalla suunnittelulla ja toteutuksella. Vain huolella hoidettu yritysjärjestely hyödyttää liiketoimintaasi ja tuo sille lisäarvoa.

Verotukselliset seikat ovat tärkeä osa yritysjärjestelyitä ja joskus jopa syy uuden yritysjärjestelyn takana. Valittu toteuttamistapa vaikuttaa siihen, millaiset veroseuraamukset yrityksesi toiminnan järjestämisestä aiheutuu. Yritysjärjestelyt kuuluvat verotuksellisesti omiin ryhmiinsä: yhtiön jakautumiset ja sulautumiset, osakekannan vaihdokset, liiketoiminnan siirtämiset sekä muut yritys- tai omistusrakennetta muuttavat toimenpiteet. Vaihtoehtoja pohtiessa täytyy siis hahmottaa, millaiset lait koskevat näitä eri yritysjärjestelyn muotoja niin verotuksellisesti kuin muutenkin.

Onnistuneet yritysjärjestelyt asiantuntijan avulla

Niin verotusasiat kuin muutkin yritysjärjestelyiden juridiset sekä liiketoiminnalliset seikat on siis huomioitava tarkoin vaihtoehtoja punnitessa. Monimutkaisessa prosessissa asiantuntijan osaaminen ja kokemus tarjoavat usein korvaamattoman avun. Asiantuntija osaa ottaa huomioon eri yritysjärjestelyihin liittyvät piirteet ja niiden vaikutuksen yritykseesi, ja mahdollistaa mahdollisimman kannattavan toimintatavan valinnan ja sen onnistuneen läpiviennin.

Ammattilainen kannattaa ottaa kumppaniksi heti prosessin alusta asti, ja kartoittaa yhdessä toimintasi tilanne ja vaihtoehtosi yrityksesi toiminnan järjestämiseen. Näin saat lisäarvoa jo esimerkiksi yritystarkastuksen (due diligence) aikana ja varmistut siitä, että kaikki sujuu asianmukaisesti alusta asti. Asiantuntija myös auttaa kaikkia osapuolia sopeutumaan muutokseen ja tekemään siitä mahdollisimman sujuvan.

2018-03-19T11:42:46+00:00 19.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|

Yrityskaupat – mitä niissä on otettava huomioon?

Yrityskaupat ovat pitkä prosessi ja kestävät usein yli vuoden, jos kauppoja saadaan syntymään lainkaan. Kaupan kohteena voi olla koko yritys ja kaikki sen osakkeet, tai osa yhtiön osakkeista tai sen liiketoiminnasta. Kauppojen valmistelu, ostajan löytäminen ja sopimusten laatiminen on työlästä ja vie aikaa. Jos olet ostamassa, ei myöskään sopivan ostokohteen löytäminen, saati kaupan toteutuminen, ole itsestäänselvyys.

Valmistele yrityskaupat huolella

Jotta kauppa saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti ja ylipäätään onnistumaan, kannattaa valmistelut aloittaa ajoissa ja olla valmis panostamaan asiaan. Ennen myyntiprosessin aloittamista voidaan paljon työtä tehdä etukäteen, ja nopeuttaa täten kauppojen syntymistä. Asiantuntijan konsultoiminen nopeuttaa prosessia sekä pienentää yrityskauppojen riskejä sekä tuo prosessiin tarvittavaa selkeyttä ja objektiivisuutta. Asiantuntijan käytöstä aiheutuvat kustannuksetkin koko yrityskaupan hinnasta ovat marginaaliset. Ammattilaisen näkemys tilanteestasi ja parhaasta tavasta menetellä on arvokas apu onnistuneiden kauppojen läpiviennissä.

Ennen kauppaprosessiin käynnistämistä mieti ratkaisua monelta kannalta ja keskustele tarvittaessa asiantuntijan kanssa eri vaihtoehdoista, jotta voit perustella päätöksesi ja seistä sen takana. Aloittaessasi myyntiprosessin kerää kaikki yrityksen asiakirjat, kuten sopimukset ja muut asiakirjat, joilla on yrityksen toiminnan tai arvonmäärityksen kannalta merkitystä. Lisäksi tarvitset tilinpäätökset ja olennaisen kirjanpitoaineiston viimeiseltä kolmelta vuodelta.. Ilman asianmukaista dokumentaatiota ei yrityskauppoja kannata tehdä. Puuttuvat tiedot eivät herätä luottamusta ostajassa, ja vaikuttaa näin ostohalukkuuteen ja kauppahinnan muodostukseen. Pohdi aina mitä haluaisit tietää yrityksestä, jos toimisit ostajana ja käytä tarvittaessa asiantuntijaa apunasi.

Myyjän kannattaa tarkistaa ostajan taustat sekä tutustua muutoinkin prosessin aikana ostajaan sekä tiimiin, jonka on määrä tulla pyörittämään yrityksen operatiivista toimintaa myyjän sijasta tai rinnalle. Näin voi varmistua, että ostaja on samalla aallonpituudelle myyjän kanssa etenkin tilanteissa, joissa työtä on tarkoitus jatkaa yhdessä tai myyjän mahdollisesti jäädessä vähemmistöosakkaaksi. Vastaavasti ostajan tulee yrityksen dokumentaatioon perehtymisen lisäksi tutustua huolellisesti myös yrityksen markkinaan, toiminnan edellytyksiin ja sen kasvumahdollisuuksiin sekä yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaaviin ihmisiin. Vain tuntemalla hyvin nämä seikat voi ostaja laskea hankinnalle perusteltavissa olevan arvon ja kauppahinnan.

Yrityskauppojen rahoittaminen on toisinaan vaikeaa, mutta rahoitusmahdollisuuksista kannattaa tiedustella hyvissä ajoin, sillä hyviin ja perusteltuihin hankkeisiin sitä on saatavissa. Jos olet myymässä, muista vaatia ostajaa allekirjoittamaan salassapitosopimus, jotta et joudu yritysvakoilun kohteeksi tai alista yritystäsi markkinahuhuille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihisi ja asiakkaisiisi.

Luo realistinen strategia

Myös strategian luominen on yrityskaupoissa tärkeää. Pyri myymään kokonaisuus, joka luo eniten arvoa, ja jonka mahdollisimman moni on kiinnostunut ostamaan. Vaikka haluaisit myydä koko yrityksen, potentiaaliset ostajat voivat olla kiinnostuneita vain osasta liiketoimintaasi. Voi olla siis kannattavampaa myydä ensin osa liiketoiminnastasi ja kehittää jäljellejäävää liiketoimintaa tuottavasti siten, että voit sitä myöhemmin kasvattaa tai tarvittaessa myydä.

Arvonmäärityksen on oltava realistinen ja otettava huomioon, millainen mahdollinen ostaja olisi, millaisia yrityksiä toimialalla on, ja millainen ja mihin perustuva arvo niillä on. Epärealistisilla vaatimuksilla heti myyntiprosessin alussa saatat karkottaa kaikki ostajat ja pilata kaupat.

Muista, että ostajalla on aina vaihtoehto jättää kauppa tekemättä eikä myyjällä useinkaan ole pakkoa myydä yritystä tai sen osaa. Ostajan ja myyjän on hyvä pitää mielessä, että arvonmääritykset, joihin ostotarjoukset ja kauppahintatoiveet perustuvat, ovat usein ammattilaisen tekemiä laskelmia, ja niitä ei kannata yrittää liikaa venyttää ilman päteviä perusteluja.

Ole perillä siitä, mitä allekirjoitat

Kauppakirja on tutkittava huolella. Onko siinä määritelty, mitä tapahtuu, jos sovitut asiat eivät toteudukaan? Mihin kauppahinta perustuu ja mitä tapahtuu, jos sen perusteena olevat tiedot tai olettamukset eivät pidäkään paikkaansa? Tilanteet voivat aina muuttua, joten kaikkien sovittujen asioiden kohdalla kannattaa pysähtyä ja tarkistaa, että tiedät, mitä tapahtuu, jos tulee mutkia matkaan. Varmista myös, että kauppakirjasta löytyy kaikki tärkeimmät asiat ja olet ne ymmärtänyt, sillä sitä, mitä et kauppakirjassa ole sopinut, et voi toiselta osapuolelta kauppahinnan maksamisen jälkeen vaatia. Asiantuntijan avulla voit olla ainakin varma, että paperit ovat kunnossa.

Yrityskaupat kannattaa toteuttaa ammattilaisen kanssa riskien minimoimiseksi. Wirkan Deal Maker W -palvelu on ketterä kumppanisi yrityskaupoissa, olit sitten myymässä tai ostamassa. Lue lisää palvelusta täältä.

2018-03-05T14:56:20+00:00 05.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|

Liiketoiminnan konsultointi käytännössä

Kaksi viikkoa sitten kirkastimme, mitä konsultointi voi antaa yrityksellesi ja liiketoimintasi kehittämiselle. Saatoit jäädä kuitenkin miettimään, millä tavoin liiketoimintaa voi konkreettisemmin viedä eteenpäin. Pureudutaan nyt aiheeseen tarkemmin.

Tuotteiden ja palveluiden myynti ja osto

Yrityksen toiminnalle on tärkeää, että tuotteiden ja palveluiden myynti ja osto sujuu jouhevasti ja mahdollisimman tuottavasti. Monesti yritys voi kuitenkin kohdata tilanteen, jossa sen erinomainen tarjonta ei mene kaupaksi tai yritys tarvitsisi tietyn tuotteen toiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen, mutta sopivaa ratkaisua ei ole löytynyt. Jotta liiketoiminta ei jämähdä paikoilleen, on löydettävä oikeat ostajat ja myyjät, ja saatava potentiaalisia tarjouksia, jotka johtavat tuottoisaan kauppaan.

Konsultointi yrityskaupoissa

Liiketoimintaa voi lähteä viemään eteenpäin myös yrityskaupan kautta ostamalla kilpailijan osakekannan tai osan tämän liiketoiminnasta. Voit myös kohdata tilanteen, jossa kannattavin ratkaisu on omasta liiketoiminnasta luopuminen osittain tai kokonaan. On siis löydettävä sopiva ostaja tai kiinnostava ostokohde ja toteuttava sitten onnistuneet kaupat. Myös uuteen yritysjärjestelyyn liittyvät liikkeenjohdon ja juridisen puolen asiat on laitettava kuntoon, jolloin konsultointi on usein paikallaan.

Strategian kehittäminen ja toiminnan optimointi

Yrityksen kannattavuuden ylläpito ja kasvumahdollisuuksien luominen vaativat toimivan strategian. Liiketoiminnan kehittäminen vaatii myös strategian kehittämistä; on hahmotettava yrityksen toiminnan kenttä ja sen kokonaiskuva sekä oma ja kilpailijoiden asema, jotta pystytään elämään markkinoiden sykkeen tahdissa. On myös optimoitava oma toiminta, jotta yritystoiminnalle saavutetaan paras mahdollinen kannattavuus. Täytyy siis tarkastella oman tuotannon tehokkuutta ja selvittää sekä minimoida yllättävätkin kustannukset ja riskit.

Johtamisen kehittäminen

Liiketoiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen hallinto toimii tehokkaasti. Jotta yritys voi kehittyä, on hallinto järjestettävä tehokkaasti ja kehitettävä operatiivista ja strategista johtamista. Myös yrittäjien ja yritysjohdon edustajien koulutus ja valmennus auttaa liiketoiminnan kehittämisessä, kun yrityksen henkilöstöllä on vahva osaaminen, tietämys ja johtamistaidot.

Liiketoiminnan kehittäminen on mahdollista monin eri tavoin, mutta konsultointi on usein välttämätöntä onnistuneessa muutoksessa. Wirka tarjoaa opastusta kaikkiin kehittämisen osa-alueisiin eri palveluiden kautta. Esimerkiksi Agency W:n avulla hoidamme tuotteidesi myynnin tai oston ketterästi, ja varmistamme parhaan mahdollisen tuoton ja Business W tulee apuun, kun strategiasi kaipaa kehittämistä. Kaikki Wirkan palvelut löydät verkkosivuilta, mutta voit myös laittaa suoraan viestiä – mietitään yhdessä, mikä olisi paras keino liiketoimintasi kehittämiseen.

2018-02-13T08:54:27+00:00 13.02.2018|Konsultointi|

Liiketoiminnan kehittäminen – miten yrityksesi voi hyötyä konsultoinnista?

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Parhaimmillaan konsultointi on yrityksesi tarvitsema ponnahdusalusta tuottavampaan ja kilpailukykyisempään toimintaan – pahimmillaan valitettavasti kallis ja turhauttava prosessi, jonka paha maku ei hevin lähde suusta. Liikkeenjohdon konsultoinnin merkitys organisaatioissa on kuitenkin kasvujohteista, sillä digitaalisen myllerryksen ja globalisaation kelkassa pysyminen vaatii yrityksiltä myös ketteriä käännöksiä oman liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi ja täten syntyy myös tarve ulkopuoliselle erityisosaamiselle. Konsultointia ei siis kannata arastella, vaan valjastaa se rohkeasti ajuriksi yrityskelkkasi eteen. Mitä hyötyä siitä sitten voi olla?

Kun omat tiedot, taidot tai aika ei riitä

Jokapäiväiset valinnat yrityksissä perustuvat siihen tietämykseen, mitä kyseisellä hetkellä on päätöksen tekijän tiedossa ja tarjolla, ja tähän tietämykseen perustuvat myös yrityksen valinnat liiketoimissa. Menestyvä yritys on usein askeleen edellä kilpailijoitaan, jolloin kattavat tiedot omasta pelikentästä ovat avainasemassa. Muuntautumiskykyiset yritykset kiilaavat paalupaikoille modernissa markkinataloudessa, joten yritysjohtajan on tärkeää tiedostaa, koska omat tiedot tai aika seuloa faktat valtavasta tietovirrasta ei vain riitä, ja ymmärtää, milloin on viisainta turvautua asiantuntijan neuvontaan. Konsultti tuo yritykseesi oman erikoisosaamisensa, ja voi myös puolestasi aktiivisesti etsiä ja soveltaa tietoa, pitäen yrityksesi ajan tasalla.

Kun liiketoiminnan kehittäminen on ajankohtaista, konsultti auttaa muutoksessa

Konsultti on yleensä kumppanisi muutostilanteissa. Asiantuntijuutta voi tarvita esimerkiksi yrityksen laajentuessa, myynnin polkiessa paikallaan tai omien kehittämisideoiden testaukseen.

Yritysostoissa ulkopuolinen taho voi varmistaa neuvottelujen sujuvuuden, sopimuksen juridisen pätevyyden ja sinulle parhaimman mahdollisen kaupan. Jos yrityksesi tuote tai palvelu ei houkuttele ostajia, voi ulkopuolinen silmäpari nähdä kehityskohdat, joita ei itse huomaa, ja myös keksiä ratkaisuja, jotka eivät ehkä olisi kirkastuneet omien urautuneiden ajatusten voimin tai auttaa sinua huomaamaan ne ajatukset ja ideat, jotka olet jo synnyttänyt, mutta joita ei ole vielä laitettu täytäntöön huomion siirryttyä väliaikaisesti toisaalle. Myös ennen uusien ideoiden viemistä käytäntöön voi olla kannattavaa kääntyä asiantuntijan puoleen ja saada riippumattoman ammattilaisen mielipide idealleen sekä kehitysehdotuksia vieläkin paremman lopputuloksen hiomiseksi. Uraauurtavalle ideallekin on hyödyllistä saada puolueeton näkökulma etenkin kauaskantoisten, kilpailukykyysi vaikuttavien päätösten äärellä.

Onnistunut konsultointi on siis voimavara yrityksellesi ja auttaa onnistuneen muutoksen läpiviennissä. Kannattaa siis hetkeksi pysähtyä miettimään, voisiko liiketoimintasi saada lisäpotkua alkaneeseen vuoteen ammattilaisen avulla. Osaavan kumppanin avulla vältät myös mahdollisesti monta sudenkuoppaa ja saat arvokasta näkökulmaa yrityksesi toimintaan.

2018-02-05T11:33:33+00:00 30.01.2018|Konsultointi|