Yritysjärjestelyt – vaihtoehtojen tunnistaminen

Yritysjärjestelyssä muutetaan omistuksen rakennetta tai liiketoiminnan osa siirretään toiselle yhtiölle. Yrityksen toiminnan järjestämisen syyt ja tavoitteet vaihtelevat, mutta usein päämäärä on liiketoiminnan kehittäminen parantamalla sen kannattavuutta ja tehokkuutta. Yritysjärjestelyt ovat usein monimutkaisia prosesseja, joissa sopivan toimintatavan tunnistaminen on ehdottoman tärkeää.

Huomioi tavoitteesi, vaihtoehtojen vaikutukset ja veroseuraamukset

Yrityksen toiminnan järjestämiselle on monia keinoja, joten erilaiset vaihtoehdot kannattaa huomioida ja punnita tarkoin niiden sopivuutta ja kannattavuutta. Lähtötilanteesi ja tavoitteesi vaikuttaa siihen, millainen yritysjärjestely sopii parhaiten sinun yrityksellesi. Tyypillisiä yritysjärjestelyitä ovat:

  • Sulautuminen
  • Jakaantuminen
  • Purkaminen
  • Liiketoimintasiirro
  • Osakevaihdot ja -annit
  • Optio- ja vaihtovelkakirjajärjestelyt
  • Yhtiömuodon muutos

Yritysjärjestelyt vaikuttavat aina koko yrityksen toimintaan ja sen rakenteeseen, omistajiin, henkilöstöön ja kumppaneihin. Yritysjärjestelyihin tulee siis suhtautua tarvittavalla vakavuudella ja arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset liiketoimintaan, henkilöstöön ja verotukseen sekä yrityksen arvonmääritykseen. Ennen järjestelyihin ryhtymistä on lisäksi tärkeää tunnistaa muutoksen vaikutukset ja siihen liittyvät haasteet sekä varmistua liiketoiminnan sujuvasta jatkumisesta, sillä tavoiteltu lopputulos savutetaan ainoastaan tarkalla suunnittelulla ja toteutuksella. Vain huolella hoidettu yritysjärjestely hyödyttää liiketoimintaasi ja tuo sille lisäarvoa.

Verotukselliset seikat ovat tärkeä osa yritysjärjestelyitä ja joskus jopa syy uuden yritysjärjestelyn takana. Valittu toteuttamistapa vaikuttaa siihen, millaiset veroseuraamukset yrityksesi toiminnan järjestämisestä aiheutuu. Yritysjärjestelyt kuuluvat verotuksellisesti omiin ryhmiinsä: yhtiön jakautumiset ja sulautumiset, osakekannan vaihdokset, liiketoiminnan siirtämiset sekä muut yritys- tai omistusrakennetta muuttavat toimenpiteet. Vaihtoehtoja pohtiessa täytyy siis hahmottaa, millaiset lait koskevat näitä eri yritysjärjestelyn muotoja niin verotuksellisesti kuin muutenkin.

Onnistuneet yritysjärjestelyt asiantuntijan avulla

Niin verotusasiat kuin muutkin yritysjärjestelyiden juridiset sekä liiketoiminnalliset seikat on siis huomioitava tarkoin vaihtoehtoja punnitessa. Monimutkaisessa prosessissa asiantuntijan osaaminen ja kokemus tarjoavat usein korvaamattoman avun. Asiantuntija osaa ottaa huomioon eri yritysjärjestelyihin liittyvät piirteet ja niiden vaikutuksen yritykseesi, ja mahdollistaa mahdollisimman kannattavan toimintatavan valinnan ja sen onnistuneen läpiviennin.

Ammattilainen kannattaa ottaa kumppaniksi heti prosessin alusta asti, ja kartoittaa yhdessä toimintasi tilanne ja vaihtoehtosi yrityksesi toiminnan järjestämiseen. Näin saat lisäarvoa jo esimerkiksi yritystarkastuksen (due diligence) aikana ja varmistut siitä, että kaikki sujuu asianmukaisesti alusta asti. Asiantuntija myös auttaa kaikkia osapuolia sopeutumaan muutokseen ja tekemään siitä mahdollisimman sujuvan.

2018-03-19T11:42:46+00:00 19.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|

Yrityskaupat – mitä niissä on otettava huomioon?

Yrityskaupat ovat pitkä prosessi ja kestävät usein yli vuoden, jos kauppoja saadaan syntymään lainkaan. Kaupan kohteena voi olla koko yritys ja kaikki sen osakkeet, tai osa yhtiön osakkeista tai sen liiketoiminnasta. Kauppojen valmistelu, ostajan löytäminen ja sopimusten laatiminen on työlästä ja vie aikaa. Jos olet ostamassa, ei myöskään sopivan ostokohteen löytäminen, saati kaupan toteutuminen, ole itsestäänselvyys.

Valmistele yrityskaupat huolella

Jotta kauppa saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti ja ylipäätään onnistumaan, kannattaa valmistelut aloittaa ajoissa ja olla valmis panostamaan asiaan. Ennen myyntiprosessin aloittamista voidaan paljon työtä tehdä etukäteen, ja nopeuttaa täten kauppojen syntymistä. Asiantuntijan konsultoiminen nopeuttaa prosessia sekä pienentää yrityskauppojen riskejä sekä tuo prosessiin tarvittavaa selkeyttä ja objektiivisuutta. Asiantuntijan käytöstä aiheutuvat kustannuksetkin koko yrityskaupan hinnasta ovat marginaaliset. Ammattilaisen näkemys tilanteestasi ja parhaasta tavasta menetellä on arvokas apu onnistuneiden kauppojen läpiviennissä.

Ennen kauppaprosessiin käynnistämistä mieti ratkaisua monelta kannalta ja keskustele tarvittaessa asiantuntijan kanssa eri vaihtoehdoista, jotta voit perustella päätöksesi ja seistä sen takana. Aloittaessasi myyntiprosessin kerää kaikki yrityksen asiakirjat, kuten sopimukset ja muut asiakirjat, joilla on yrityksen toiminnan tai arvonmäärityksen kannalta merkitystä. Lisäksi tarvitset tilinpäätökset ja olennaisen kirjanpitoaineiston viimeiseltä kolmelta vuodelta.. Ilman asianmukaista dokumentaatiota ei yrityskauppoja kannata tehdä. Puuttuvat tiedot eivät herätä luottamusta ostajassa, ja vaikuttaa näin ostohalukkuuteen ja kauppahinnan muodostukseen. Pohdi aina mitä haluaisit tietää yrityksestä, jos toimisit ostajana ja käytä tarvittaessa asiantuntijaa apunasi.

Myyjän kannattaa tarkistaa ostajan taustat sekä tutustua muutoinkin prosessin aikana ostajaan sekä tiimiin, jonka on määrä tulla pyörittämään yrityksen operatiivista toimintaa myyjän sijasta tai rinnalle. Näin voi varmistua, että ostaja on samalla aallonpituudelle myyjän kanssa etenkin tilanteissa, joissa työtä on tarkoitus jatkaa yhdessä tai myyjän mahdollisesti jäädessä vähemmistöosakkaaksi. Vastaavasti ostajan tulee yrityksen dokumentaatioon perehtymisen lisäksi tutustua huolellisesti myös yrityksen markkinaan, toiminnan edellytyksiin ja sen kasvumahdollisuuksiin sekä yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaaviin ihmisiin. Vain tuntemalla hyvin nämä seikat voi ostaja laskea hankinnalle perusteltavissa olevan arvon ja kauppahinnan.

Yrityskauppojen rahoittaminen on toisinaan vaikeaa, mutta rahoitusmahdollisuuksista kannattaa tiedustella hyvissä ajoin, sillä hyviin ja perusteltuihin hankkeisiin sitä on saatavissa. Jos olet myymässä, muista vaatia ostajaa allekirjoittamaan salassapitosopimus, jotta et joudu yritysvakoilun kohteeksi tai alista yritystäsi markkinahuhuille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihisi ja asiakkaisiisi.

Luo realistinen strategia

Myös strategian luominen on yrityskaupoissa tärkeää. Pyri myymään kokonaisuus, joka luo eniten arvoa, ja jonka mahdollisimman moni on kiinnostunut ostamaan. Vaikka haluaisit myydä koko yrityksen, potentiaaliset ostajat voivat olla kiinnostuneita vain osasta liiketoimintaasi. Voi olla siis kannattavampaa myydä ensin osa liiketoiminnastasi ja kehittää jäljellejäävää liiketoimintaa tuottavasti siten, että voit sitä myöhemmin kasvattaa tai tarvittaessa myydä.

Arvonmäärityksen on oltava realistinen ja otettava huomioon, millainen mahdollinen ostaja olisi, millaisia yrityksiä toimialalla on, ja millainen ja mihin perustuva arvo niillä on. Epärealistisilla vaatimuksilla heti myyntiprosessin alussa saatat karkottaa kaikki ostajat ja pilata kaupat.

Muista, että ostajalla on aina vaihtoehto jättää kauppa tekemättä eikä myyjällä useinkaan ole pakkoa myydä yritystä tai sen osaa. Ostajan ja myyjän on hyvä pitää mielessä, että arvonmääritykset, joihin ostotarjoukset ja kauppahintatoiveet perustuvat, ovat usein ammattilaisen tekemiä laskelmia, ja niitä ei kannata yrittää liikaa venyttää ilman päteviä perusteluja.

Ole perillä siitä, mitä allekirjoitat

Kauppakirja on tutkittava huolella. Onko siinä määritelty, mitä tapahtuu, jos sovitut asiat eivät toteudukaan? Mihin kauppahinta perustuu ja mitä tapahtuu, jos sen perusteena olevat tiedot tai olettamukset eivät pidäkään paikkaansa? Tilanteet voivat aina muuttua, joten kaikkien sovittujen asioiden kohdalla kannattaa pysähtyä ja tarkistaa, että tiedät, mitä tapahtuu, jos tulee mutkia matkaan. Varmista myös, että kauppakirjasta löytyy kaikki tärkeimmät asiat ja olet ne ymmärtänyt, sillä sitä, mitä et kauppakirjassa ole sopinut, et voi toiselta osapuolelta kauppahinnan maksamisen jälkeen vaatia. Asiantuntijan avulla voit olla ainakin varma, että paperit ovat kunnossa.

Yrityskaupat kannattaa toteuttaa ammattilaisen kanssa riskien minimoimiseksi. Wirkan Deal Maker W -palvelu on ketterä kumppanisi yrityskaupoissa, olit sitten myymässä tai ostamassa. Lue lisää palvelusta täältä.

2018-03-05T14:56:20+00:00 05.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|