Loading...
Business 2018-05-09T13:45:10+00:00

Business W™

Aarrekarttasi™

Yrityksen liiketoiminta on jatkuvassa muutostilanteessa; käynnistymässä, kasvamassa tai hiipumassa. Liiketoiminnan kehittämisen ydin on strategian selkeys kaikilla tasoilla. Liiketoiminta on peliä, jossa on jatkuvia muutoksia. Jotta voit vastata muutostilanteen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sinun tulee hahmottaa pelikenttä, asemasi pelikentällä, muut pelaajat ja pelin tilanne. Jotta voit selvitä kilpailussa ja voittaa pelin, tulee sinulla olla strategia, jonka tavoitteena on kannattavuutesi ja kasvumahdollisuuksiesi optimointi. Yrityksesi tavoitteiden ja päämäärän tulee olla selkeä, ei vain sinulle vaan koko joukkueelle, ja sinun tulee varmistaa, että joukkueesi tekee kaikkensa voittonne eteen. Aarrekarttasi™ avulla autan sinua hahmottamaan peliä koskevan kokonaiskuvan ja sinua joukkueinesi voittamaan pelin, joka käynnistetään hahmottamalla, selkeyttämällä, uudelleen arvioimalla ja toteuttamalla seuraavat tekijät.

 • Vision, Mission, Arvojen sekä strategisten valintojen hahmottaminen ja selkeyttäminen
  • olemassa olevaan aineistoon tutustuminen
  • johdon haastatteleminen workshopin avulla
 • Yrityksen kehityspotentiaalin kartoittaminen ylläolevan perusteella
 • Liiketoimintasuunnitelman uudelleen arvioinnin ylläolevan perusteella
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn tehostaminen
  • osaamispotentiaalin maksimoiminen
  • hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisen dialogin syventäminen
 • Aarrekartan laatiminen ja sitä koskeva jalkautussuunnitelma kattamaan koko yrityksesi.

Aarrekarttasi™ laatiminen edellyttää tutustumista yrityksesi dokumentaatioon ja avainhenkilöidesi haastattelemista. Lopulliseen hintaan vaikuttavia asioita ovat mm. toimittamanne aineiston laatu ja laajuus, organisaatioltanne saatu tuki ja resurssit sekä toimialanne. Hinnoittelun lähtökohtana on päiväveloitus kattaen kartoituskyselyn perusteella toimittamanne aineiston analysoinnin, keskeisten avainhenkilöidenne haastattelun sekä Aarrekarttasi laatimisen.

Ruuvipenkki™

Menestyäksesi kilpailussa sinun täytyy olla tehokas, kaikilla osa-alueilla. Sinun tulee optimoida toimintasi, maksimoida kannattavuutesi ja tuottavuutesi sekä minimoitava kustannuksesi ja riskisi. Ruuvipenkki™ on oiva keino puristaa tehoja irti moottoristasi. Voit valita alta millaiseen Ruuvipenkkiin haluat yrityksesi asettaa.

Kehityspotentiaali Ruuvipenkki™

 • yrityksen kehityspotentiaalin kartoittaminen
 • yritysjärjestelyn toisena osapuolena olevan yrityksen kehityspotentiaalin tunnistaminen

Muutos Ruuvipenkki™

 • liikevaihtoa, käyttökatetta ja tulosta parantavien tekijöiden tunnistaminen
 • toimintamallien muutokset

Kulu Ruuvipenkki™

 • kululajien analyysi
 • toimittaja ja sopimus analyysi
 • hankintastrategia

Ruuvipenkki™ vaatii tutustumista yrityksesi dokumentaatioon ja avainhenkilöidesi haastattelemista. Lopulliseen hintaan vaikuttavia asioita ovat mm. toimittamanne aineiston laatu ja laajuus, organisaatioltanne saatu tuki ja resurssit sekä toimialanne. Hinnoittelun lähtökohtana on päiväveloitus kattaen kartoituskyselyn perusteella toimittamanne aineiston analysoinnin, keskeisten avainhenkilöidenne haastattelun sekä Ruuvipenkkiä koskevan raportin laatimisen.

Johtajasi™

Olet ehkä miettinyt joskus, että apukädet yrityksesi toiminnassa eivät olisi lainkaan pahitteeksi. Ehkä yritystoimintasi on käynnistymässä tai ottamassa kasvuloikkaa, jolloin lisäresurssit eivät olisi pahitteeksi. Kenties koet, että liiketoimintasi ei etene toivotulla tavalla ja kaipaat uutta näkemystä ja osaamista kääntääksesi kurssin. Tai suunnitellet mahdollisesti yritysjärjestelyä, mutta kaipaat lisävahvistusta sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Johtajasi™ palvelun avulla tarjoan osaamiseni avuksesi. Voit valita alta minkälaista toimenkuvaa ja panostusta Johtajaltasi kaipaat:

Kulmahuone Johtajasi™

 • Strategian ja liiketoimintasuunnitelman arviointi
 • Tuloksen ja kannattavuuden parantaminen
 • Kasvumahdollisuuksien kartoittaminen
 • Myynnin tehostus ja kanava-arviointi
 • Toimintamallien selkeyttäminen ja tehostaminen

Strategia Johtajasi™

 • Strategian kirkastaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman terävöittäminen
 • Operatiivisen toiminnan arviointi
 • Markkinoiden kartoittaminen
 • Kilpailukyky-analyysi

Deal Maker Johtajasi™

 • Tilannearviointi
 • Taloudellisten vaihtoehtojen tarkastelu
 • Strategian ja operatiivisen toiminnan arviointi
 • Markkinoiden kartoittaminen
 • Kehityspotentiaalin tunnistaminen
 • Yritysjärjestely vaihtoehtojen tunnistaminen (yritysosto, exit, fuusio, turnaround)

Business Consigliere™-palvelu

Pyöriikö mielessäsi toisinaan yritykseesi liittyviä asioita, jotka eivät jätä sinua rauhaan? Kaipaatko luotettavaa kumppania, jonka kanssa voit keskustella liiketoimintaasi liittyvistä haasteista tai mahdollisuuksista? Business Consigliere™-palvelun avulla voit olla yhteydessä liike-elämän hyvin tuntevaan ihmiseen, joka haluaa tukea sinua ja liiketoimintaasi ilman, että sinun täytyy puhelun aikana miettiä siitä aiheutuvia kustannuksia. Ottamalla Business Consigliere™-palvelun käyttöösi:

 • Saat nopeat vastaukset ja neuvot puhelimitse liiketoimintaasi liittyen arkisin kello 10-18 välisenä aikana. Ollessani estynyt palaan asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä, joten jätäthän viestin mikäli en vastaa tai puhun toista puhelua.
 • Palveluun sisältyy lakiasiainpalveluna tarjottava Quick Counseling™-palvelu sanotun palvelun ehtojen mukaisesti.
Takaisin palveluihin

Ketterä toimijasi liikkeenjohdon konsultointiin.

Ota yhteyttä