Loading...
Sijoitukset 2018-01-03T15:26:56+00:00

Wirka Oy:n on tarkoitus investoida varojaan tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voivat olla noteerattuja tai noteeraamattomia yhtiötä sekä asuin- ja liikehuoneistoja ja –kiinteistöjä.

Huoneistojen ja kiinteistöjen kohdalla kyse on suhteellisen vakaasta sijoituskohteesta, joista on saatavissa tasaista kassavirtaa ja arvonnousua vuokratuoton ollessa kuitenkin ensisijainen mittari sijoituspäätöstä tehtäessä. Kiinteistösijoittamisessa myös kunnostusta vailla olevat ja sen johdosta syntyvää merkittävää arvonnousupotentiaalia omaavat kohteet ovat erityisen huomioni kohteena enkä muutoinkaan epäröi tutkia niin sanottuja ”heikompia alueita” sijoittamisen kannalta sillä juuri noissa kohteissa piilee merkittävin tuottopotentiaali riskin vastapainona.

Noteerattujen osakkeiden osalta en voi sanoa, että minulla olisi selvää sijoitusstrategiaa ellei sitten minun katsota noudattavan jonkinasteista erikoistilannestrategiaa. Tarkkailen kohteita, joiden uskon olevan lähitulevaisuudessa yritysjärjestelyjen kohteina tai joiden toimialaan kohdistuu merkittäviä muutoksia tai megatrendejä. Toisinaan näen, että yhtiö sinänsä on hyvä, mutta johto on epäonnistunut – toisaalta toisinaan voidaan havaita, kuinka osaava uusi johto osaa kääntää upotetuksi luullun aluksen kurssin ja pelastaa tämän pinnalle. Usein pyrin kiinnittämään huomioni itse yrityksen ja sen tunnuslukujen sijasta yrityksen tuotteisiin ja arvioimaan tuotteiden perusteella yrityksen tulevaa menestystä En osaa sanoa, tai en uskalla tunnustaa, olenko menestynyt erikoistilannestrategiaan perustuvalla osakepoiminnalla kovinkaan hyvin, mutta toisaalta menettämieni eurojen korvikkeena olen saanut toimivaa viihdettä seuratessani mitä tulee tapahtumaan yritykselle, jota omistan tai seuraan. Tiedostan, että minun olisi todennäköisesti kannattavampaa sijoittaa varoja indekseihin ja jopa rahastoihin, mutta se veisi minulta pois minulle sijoittamisessa ehkä tärkeimmät asiat jännityksen, hauskuuden ja ajan hermoilla pysymisen.

Noteeraamattomissa osakkeissa minua kiehtoo jälleen kerran oma näkemykseni yrityksestä. Yritys voi olla pieni, jos sillä on oikeat tuotteet. Yritys saa olla suuri, jos sillä on toimiva strategia ja osaava johto. Yritys saa olla kuilun partaalla, jos sen voi pelastaa tai pilkkoa. Yritys saa kasvaa räjähdysmäisesti ja olla arvostukseltaan tolkuttoman kalliin näköinen, jos sillä on erinomainen tiimi. Useimmiten yrityksessä kiehtoo se, että saan olla vaikuttamassa sen toimintaan ja olla osa sen tarinaa olipa kyseessä sitten asiakas tai sijoitus tai sekä että. En rajaa itseäni ulos yritykseen sijoittamisesta sen perusteella kuinka suuren osuuden yrityksestä saan vaikka osakkeiden tuottamien äänien tuoma vaikutusmahdollisuus ja –valta tärkeitä ovatkin – minulle tärkeintä on se, että voin olla osa yrityksen tarinaa, missä muodossa se sitten onkaan mahdollista. On tunnustettava, että osakkuus on erittäin kannustava motivaattori – kun kokee tekevänsä itselleen, on toiminnassa kipinän sijasta paloa. Raskainta ja palkitsevinta olen kuitenkin huomannut olevan yksinomistus toimintaansa käynnistävässä yhdenmiehen firmassa.