Loading...

Esimiestyön kehittäminen

Liiketoiminnan kehitys kumpuaa työntekijöistä. Työntekijöiden toiminta ja kehittyminen ja samalla koko yrityksen toiminta ovat taas riippuvaisia esimiestyöstä organisaatiossa. Johtamisella vaikutetaan työntekijöiden motivaatioon, työpaikan ilmapiiriin ja moneen muuhun seikkaan, jotka ovat rakennuspalikoita asetettuihin tavoitteisiin pääsyssä. Toimintaympäristön muuttuessa myös johtamisen on muututtava ja kehityttävä. Näin ollen jatkuva esimiestyön kehittäminen on oltava osa kilpailukykyistä ja tuottavaa yritystä.

Hyvällä johtamisella osaajat pysyvät talossa

Hyvä johtaminen tukee työntekijöiden kehittymistä ja viihtymistä työpaikalla. Jos esimiestyö takkuaa, työntekijöillä on nykyään paljon matalampi kynnys vaihtaa organisaatiosta toiseen ja saman yrityksen palveluksessa vietetty aika onkin laskeva käyrä. Asiantuntijoista ja hyvistä tekijöistä on kova kilpailu, jolloin on erityisen tärkeää luoda johtamisen avulla yrityskulttuuri, johon työntekijän haluavat jäädä. Toisaalta taas pitkät työurat johtavat helposti toiminnan urautumiseen, jota voidaan estää henkilöstön kehittämisellä.

Esimiestyön kehittäminen alkaa esimiehestä itsestään

Hyvä esimies on läsnä, kuuntelee ja innostaa työntekijöitä ja hallitsee valmentavan johtamisotteen. Tämä onnistuu vasta, kun esimies tuntee itsensä, omat toimintatapansa ja osaa tunnistaa ja kehittää heikompia osa-alueitaan. Esimiestyön kehittäminen alkaa siis esimiehestä itsestään, jotta hän saa valmiudet kehittää johtamisellaan alaistensa hyvinvointia ja toimintaa sekä antaa heille tilaa käyttää ja kehittää parhaiten omaa osaamistaan yrityksen hyväksi. Esimies myös tukee henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on aidosti mukana alaistensa toiminnassa.

On hyvä pitää mielessä, että yrityksen sisäinen ilmapiiri välittyy myös asiakkaan saamaan palveluun. Myös alati vaihtuva henkilöstö voi lähettää negatiivistä viestiä asiakkaille. Esimiestyötä kehittäessä on siis hyvä arvioida, kuinka menetelmät tukevat asiakaskokemustasi.

Tavoitteiden ja vastuualueiden kirkastaminen tehostaa toimintaa

Innostavan ilmapiirin lisäksi yrityksen tehokkuuteen vaikuttaa tavoitteiden viestiminen ja roolien asettaminen yrityksessä. Selkeästi määritellyt ja koko organisaatiolle viestityt tavoitteet tukevat tehokkuutta ja lisäävät työntekijöiden motivaatiota. On siis tärkeää, että etenkin esimiehet ymmärtävät yrityksen strategian ja tavoitteet ja osaavat niiden pohjalta ohjata alaisiaan oikeaan suuntaan. Lisäksi hallinto on rakennettava tehokkaalla tavalla ja tehtävänkuvat ja vastuualueet tulee olla selkeästi määritelty koko henkilöstölle.

Kilpailukykyinen ja dynaaminen organisaatio panostaa johtamisen kehittämiseen. Wirkan Management W -valmennuksessa kehitetään esimiestaitoja kokonaisvaltaisesti ja järjestetään yrityksesi hallinto tehokkaalla tavalla.

2018-07-11T05:14:37+00:00 11.07.2018|Valmennus|