Loading...

Johdon valmennus – yrityksesi kehityksen tukena

Matkalla hyväksi johtajaksi ei ole oikopolkuja. Kun yritys ja ympäristö muuttuvat ja kehittyvät, yrityksen johdon on kehityttävä niiden mukana. Nopeasti liikkuvan yrityskentän myötä myös organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa ja perinteinen johtamismalli murroksessa. Johdon valmennus on dynaamisen, tehokkaan ja menestyvän organisaation tukena.

Miten johdon valmennus voi auttaa yritystäsi?

Johdon valmennus on aina ajankohtaista, sillä johdon jatkuva kehittäminen vie myös yritystä eteenpäin. Se on erityisen tarpeellista esimerkiksi, kun organisaatio on muutoksessa, liiketoiminta polkee paikallaan tai tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Valmennuksella voidaan tunnistaa menestyksekkään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät johtamisen toimintatavat sekä heikot kohdat, jotka kaipaavat kehittämistä. Johdon valmennus voi auttaa myös mission ja vision kirkastamisessa ensin johdolle, ja sitten viestimään ne selkeästi eteenpäin koko organisaatiolle, jotta työntekijät pystyvät sitoutumaan yrityksen päämäärään ja työskentelemään sitä kohti.

Johdon valmennus tukee myös yrityksen johdon järjestämisessä tehokkaalla tavalla, mikä on liiketoiminnan kannalta kriittistä. Valmennuksen avulla voidaan kehittää esimerkiksi strategisen johtamisen ja tietojohtamisen taitoja, riskienhallintaa sekä eri hallinnollisten osastojen syvempää yhteistyötä. Lisäksi valmennuksella voidaan parantaa henkilöstölähtöistä johtamista ja kehittää organisaation vuorovaikutusta, mikä tukee valmiutta ratkaista ongelmat sisäisesti. Myös johdon sisällä johtamisalueiden vaihtuminen vaatii usein valmennusta johdon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Johdon valmennus auttaa toteuttamaan onnistuneen muutoksen

Erityisesti muutostilanteiden johtaminen kaipaa usein valmennusta, sillä monessa yrityksessä ollaan lähes jatkuvasti jonkinlaisen muutoksen äärellä ja niiden hallitseminen haastaa yritysten johtoa kehittymään. Onnistunutta muutosta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, mutta ulkopuolisen tahon tietämystä ja asiantuntemusta hyödyntämällä voidaan todennäköisemmin saavuttaa haluttu lopputulos. Johdon valmennus sparraa organisaation avainhenkilöt kohtaamaan muutoksen vaatimukset ja pitämään työyhteisön tehokkaana ja tuloksellisena muutoksen keskelläkin.

Muutostilanteita ovat esimerkiksi erilaiset yritysjärjestelyt, toimintatapojen muuttaminen tai avainhenkilön vaihdos. Onnistunut muutos tarvitsee ajurikseen johdon, jolla on riittävä ymmärrys ja taidot muutoksen läpiviemiseksi ja valmiudet selvitä siitä ilman suuria haittoja liiketoiminnalle. Esimerkiksi yrityksien fuusioituessa johdolla on kriittinen tehtävä luoda uusi, yhtenäinen organisaatio, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita työskentelemään myös uudessa asetelmassa.

Kaipaatko sparrausta johtamiseen? Wirka tarjoaa johdon valmennusta kaikenkokoisille yrityksille eri toimialoilta – ota yhteyttä!

2018-04-06T09:54:22+00:00 06.04.2018|Valmennus|