Loading...

Millaista on yritysjohdon sparraus?

Kirjoitin viimeksi siitä, kuinka johdon valmennus tukee yrityksesi kehitystä sen eri vaiheissa. Yritysjohdon sparraus on tärkeää esimerkiksi muutostilanteissa, liiketoiminnan lukkotilanteissa tai ajatusten ja yrityksesi suunnan kirkastamisessa. Jäitkö kuitenkin vielä miettimään, millaista yritysjohdon sparraus oikeasti käytännössä on? Asian konkretisoimiseksi kerron, kuinka sparraus rakentuu Wirkan kanssa.

Mitä yritysjohdon sparrauksessa tehdään?

Ennen valmennuksen aloittamista teemme alkukartoituksen tilanteestasi ja tavoitteistasi. Tämän perusteella määräytyy myös sparraustapaamisten painopisteet: keskitytäänkö enemmän liiketoiminnan kehityskohtien määrittämiseen ja ratkaisemiseen vai valmennettavan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen? Yritysjohdon sparraus on kuitenkin aina kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet ovat tärkeitä ja muodostavat menestyksen kokonaisuuden.

Sparrauksessa saat riippumattoman ja puolueettoman kumppanin ja ammattilaisen, joka pystyy tarkastelemaan asioita näkökulmista, jotka ovat jääneet liian läheltä katsottuna huomaamatta. Esiin nousee ideoita ja asioita, jotka olisivat voineet jäädä muuten pimentoon. Näitä ideoita ja asioita viedään edelleen eteenpäin, jotta päästään konkreettisiin ratkaisuihin ja tuloksiin.

Sparraus ei rajoitu vain henkilökohtaisiin tapaamiskertoihin, vaan yhteydenpito jatkuu myös tapaamisten välillä puhelimitse kysymysten tai ajatusten herätessä. Kehitys jatkuu ja syvenee myös tapaamisten välillä valmentajan tarjoaman aineiston perusteella tehtävien analyysien avulla. Näin varmistamme jatkuvan kehityskaaren ilman pitkiä katkoksia ja parhaimman mahdollisen tuloksen.

Yritysjohdon sparraus perustuu aina ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Valmentaja on keskustelukumppani, jonka kanssa löydetään avoimen keskustelun johdattamana oikeat keinot ja työkalut kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Valmennus on tuloksekasta yhteistyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysjohdon sparraus auttaa saavuttamaan tavoitteet

Yritysjohdon sparraus tukee yksilön ja yhteisön tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentaja on kumppani, tuki sekä kirittäjä, jonka avulla tavoitteisiin oikeasti päästään, eikä leikkiä jätetä kesken. Saavutettua kehitystä jatketaan myös itsenäisesti sparrauksen päätyttyä siinä karttuneiden taitojen ja tietämyksen avulla. Valmennuksen hedelmistä viestitään koko organisaatiolle, jotta sen hyödyt saadaan integroitua yrityksen toimintaan, eivätkä ne jää vain johdon sisäiseksi kehitykseksi.

Voisiko yritysjohdon sparraus olla toimiva työkalu sinulle ja yrityksellesi? Wirkan liikkeenjohdon ja liike-elämän laajalla ymmärryksellä voit täydentää omaa sekä yrityksesi osaamista ja saat lojaalin kumppanin kehitykseesi. Kartoitamme yrityksesi tilanteen ja tarpeesi veloituksetta, joten ota yhteyttä jo tänään!

2018-04-20T07:47:27+00:00 20.04.2018|Valmennus|