Loading...

Katsaus päättyneeseen tilikauteen – Wirka Oy

30.4.2018 tuli tilikausi päätökseen ja alla muutamia havaintoja siihen liittyen:

 • Tilikauden ja yrittäjyyteni aluksi voidaan katsoa 1.1.2018, jolloin yrittäminen todella alkoi, vaikka yhtiö perustettiinkin jo aiemmin.
 • Tilikauden liikevaihto jäi vielä pieneksi: tulos tulee olemaan tappiollinen eikä yrityksestä voi nostaa vielä tuloa itselleen. Kyseessä on kuitenkin pitkänmatkan juoksu eikä sprintti, ja odotukset seuraaville tilikausille ovat positiiviset.
 • Yrittäminen on ehdottomasti haastava, mutta myös palkitseva taiteenlaji, josta ei tulisi mitään ilman loistavia sidosryhmiä – asiakkaita, rahoittajia ja yhteistyökumppaneita. Kiitos teille!
 • Lakiasiainpalveluni eli Concludentia muodosti valtaosan tulovirrasta, mutta positiivisia merkkejä on nähtävissä myös Wirkan kanssa muodostetun kokonaisuuden kannalta. Tärkeintä on uskoa ja luottaa omaan tekemiseensä myös stressin ja kiireen keskellä.
 • Wirka pidättäytyi sijoitustoiminnasta johtuen sekä kassatilanteesta että markkinoiden epävakaudesta.

Keskeisiä opetuksia ja neuvoja, joita asiakkaiden kanssa vaihdettiin, olivat seuraavat:

 • Yksi keskeisistä tekijöistä yrityksen menestyksen kannalta on sen identiteetti: se millaiseksi organisaation kuuluvat ja sen ulkopuoliset henkilöt sen mieltävät.
 • Vain sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta voi johdattaa yrityksen menestykseen ja siksi organisaation on oltava kiinnostava ja motivoiva sekä tuloksien mukaan palkitseva.
 • Hankintaorganisaation tulee pyrkiä suurten hankintavolyymien tuomiin kustannussäästöihin laadusta tinkimättä. Vastaavasti myynnin tulee ylläpitää laadun tasoa antamalla jatkuvaa palautetta ja informaatiota kentältä. Etenkin alkuvaiheessa on pyrittävä maksimoimaan myyntivolyymi ja kassavirta varmistaen samalla riittävä katetaso.
 • Tyydytä sidosryhmät, jotta voit tyydyttää osakkaat. Ilman syvää ja yhtäläisesti kannattavaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa ajaudut nopeasti hankalaan tilanteeseen. Jos huomaat yhteistyön takkuilevan sidosryhmän kanssa, kannattaa siitä luopua, ja etsiä vaihtoehtoinen toimija korvaajaksi.
 • Osakeyhtiössä suurena haasteena voidaan pitää – etenkin kasvuvaiheessa – vähemmistöosakkaiden osinkovaatimuksista johtuvaa korkeaa katetasoa suhteutettuna muihin toimijoihin. Tämä aiheuttaa haasteita tuloksenmuodostumisen kannalta, kun myyntivolyymit jäävät alle budjetoidun tason. Asia pyritään useimmiten korjaamaan järjestämällä kuluttajarakenne uudelleen, mikä voi kuitenkin aiheuttaa eroosiota katerakenteessa. Jos kassaan vielä kajotaan osinkojen toivossa ennen kuin se on riittävän vahva, on oravanpyörä valmis.
 • Palkkauksen perusteena panos-tuotos pohjainen malli on molemmille osapuolille tyydyttävin ratkaisu, kun siihen yhdistää työntekijän elannon kannalta riittävän peruspalkan. Mitä kattavammin henkilöstö on kannustinpalkkioiden piirissä, sitä motivoidummin ja lojaalimmin he työskentelevät.
  Viisaita mietteitä, joita toivoisi laajalti hyödynnettävän. Vaikka ”ensimmäinen oikea tilikausi” oli tiukka rutistus, siitä selvittiin monta kokemusta ja opetusta rikkaampana. Suurimpana haasteena oli uusasiakashankinta, mutta toisaalta toimialakin on pienyrittäjälle vaativa. Suurin osa projekteista oli tarvekohtaisia, vaikka sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa että liikejuridiikassa pitäisi panostaa asioihin reaktiivisen toiminnan sijaan proaktiivisesti. Kuten ihminen tai auto, myös yritystoiminta kaipaa säännöllistä huoltoa ja huolenpitoa.

Hyvää kesää ja menestystä toimintaanne toivottaen,

Karri

2018-05-23T05:50:33+00:00 23.05.2018|Yleinen|