Loading...

Yritysjärjestelyt – vaihtoehtojen tunnistaminen

Yritysjärjestelyssä muutetaan omistuksen rakennetta tai liiketoiminnan osa siirretään toiselle yhtiölle. Yrityksen toiminnan järjestämisen syyt ja tavoitteet vaihtelevat, mutta usein päämäärä on liiketoiminnan kehittäminen parantamalla sen kannattavuutta ja tehokkuutta. Yritysjärjestelyt ovat usein monimutkaisia prosesseja, joissa sopivan toimintatavan tunnistaminen on ehdottoman tärkeää.

Huomioi tavoitteesi, vaihtoehtojen vaikutukset ja veroseuraamukset

Yrityksen toiminnan järjestämiselle on monia keinoja, joten erilaiset vaihtoehdot kannattaa huomioida ja punnita tarkoin niiden sopivuutta ja kannattavuutta. Lähtötilanteesi ja tavoitteesi vaikuttaa siihen, millainen yritysjärjestely sopii parhaiten sinun yrityksellesi. Tyypillisiä yritysjärjestelyitä ovat:

  • Sulautuminen
  • Jakaantuminen
  • Purkaminen
  • Liiketoimintasiirro
  • Osakevaihdot ja -annit
  • Optio- ja vaihtovelkakirjajärjestelyt
  • Yhtiömuodon muutos

Yritysjärjestelyt vaikuttavat aina koko yrityksen toimintaan ja sen rakenteeseen, omistajiin, henkilöstöön ja kumppaneihin. Yritysjärjestelyihin tulee siis suhtautua tarvittavalla vakavuudella ja arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset liiketoimintaan, henkilöstöön ja verotukseen sekä yrityksen arvonmääritykseen. Ennen järjestelyihin ryhtymistä on lisäksi tärkeää tunnistaa muutoksen vaikutukset ja siihen liittyvät haasteet sekä varmistua liiketoiminnan sujuvasta jatkumisesta, sillä tavoiteltu lopputulos savutetaan ainoastaan tarkalla suunnittelulla ja toteutuksella. Vain huolella hoidettu yritysjärjestely hyödyttää liiketoimintaasi ja tuo sille lisäarvoa.

Verotukselliset seikat ovat tärkeä osa yritysjärjestelyitä ja joskus jopa syy uuden yritysjärjestelyn takana. Valittu toteuttamistapa vaikuttaa siihen, millaiset veroseuraamukset yrityksesi toiminnan järjestämisestä aiheutuu. Yritysjärjestelyt kuuluvat verotuksellisesti omiin ryhmiinsä: yhtiön jakautumiset ja sulautumiset, osakekannan vaihdokset, liiketoiminnan siirtämiset sekä muut yritys- tai omistusrakennetta muuttavat toimenpiteet. Vaihtoehtoja pohtiessa täytyy siis hahmottaa, millaiset lait koskevat näitä eri yritysjärjestelyn muotoja niin verotuksellisesti kuin muutenkin.

Onnistuneet yritysjärjestelyt asiantuntijan avulla

Niin verotusasiat kuin muutkin yritysjärjestelyiden juridiset sekä liiketoiminnalliset seikat on siis huomioitava tarkoin vaihtoehtoja punnitessa. Monimutkaisessa prosessissa asiantuntijan osaaminen ja kokemus tarjoavat usein korvaamattoman avun. Asiantuntija osaa ottaa huomioon eri yritysjärjestelyihin liittyvät piirteet ja niiden vaikutuksen yritykseesi, ja mahdollistaa mahdollisimman kannattavan toimintatavan valinnan ja sen onnistuneen läpiviennin.

Ammattilainen kannattaa ottaa kumppaniksi heti prosessin alusta asti, ja kartoittaa yhdessä toimintasi tilanne ja vaihtoehtosi yrityksesi toiminnan järjestämiseen. Näin saat lisäarvoa jo esimerkiksi yritystarkastuksen (due diligence) aikana ja varmistut siitä, että kaikki sujuu asianmukaisesti alusta asti. Asiantuntija myös auttaa kaikkia osapuolia sopeutumaan muutokseen ja tekemään siitä mahdollisimman sujuvan.

2018-03-19T11:42:46+00:00 19.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|